Wat doen wij?

Lees meer over de soorten zorg die Livorde Zorg kan leveren en met welke intentie en visie wij dat doen.

Wij werken voornamelijk voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen in de regio Woerden.

“Gedreven door de liefde voor de zorg.”

Kinderen & jongeren

Soms vraagt opgroeien en opvoeden door omstandigheden om extra ondersteuning. Daarom biedt Livorde Zorg begeleiding aan kinderen en jongeren en hun ouders en of verwanten. Bijvoorbeeld:

 • Bij echtscheiding
 • Gedrags-of ontwikkelingsproblemen, zoals autistische spectrum syndroom
 • Somberheid, depressie of andere stemmingsproblemen
 • Omgaan met emoties
 • Ingrijpende gebeurtenissen
 • Verslaving bijvoorbeeld gamen, alcohol of softdrugs
 • Schoolverzuim
 • Zorgen rondom veilig opgroeien
 • Interactieproblemen tussen de gezinsleden
 • Specifieke kindproblematiek

Jongeren & jongvolwassenen

De ondersteuning van Livorde Zorg is gericht op het (her)vinden en (her)nemen van de regie. Zodat de vaardigheden die nodig zijn om het eigen leven goed te organiseren ontwikkeld worden. Ook het (her)vinden van steun in het eigen netwerk speelt hierbij een belangrijke rol.
Ambulante begeleiding kan bijvoorbeeld nodig zijn bij de volgende problemen:

 • Je vindt het moeilijk om met geld om te gaan
 • Je hebt schulden gemaakt
 • Je hebt ondersteuning nodig bij het vinden van een daginvulling
 • Je hebt een verstandelijke of lichamelijke beperking
 • Je kampt met psychische- of psychiatrische problematiek
 • Je gebruikt softdrugs
 • Je vindt het nog lastig om volledig zelfstandig te wonen
 • Je bent jonge moeder

Een ambulante begeleider, PB-er (persoonlijke begeleider) van Livorde Zorg zal jou ondersteunen bij het regelen van praktische dingen in je dagelijks leven. Je PB-er is iemand die jou begrijpt en die je helpt met wat jij moeilijk vindt. De focus word gelegd op wat je wel kan en niet op wat je niet kan. Hij of zij maakt heldere afspraken met je en bezoekt je één of meerdere keren per week, thuis, op school of op je werk. Net zo lang totdat je het allemaal zelf kunt.

hulp op maat- kinderen jongeren

Hulp op maat

Livorde Zorg biedt hulp bij wonen, werken en leren naar een zo zelfstandig mogelijk bestaan. Omdat niemand hetzelfde is, biedt Livorde Zorg altijd ‘hulp op maat’. Dat betekent dat we goed naar jouw hulpvraag kijken, zodat de begeleiding die wij bieden ook goed bij jou past. Wij kijken goed naar wat je zelf kunt en wilt. De ondersteuning die wij bieden is doelgericht, duurt zo kort als kan en zo lang als nodig is.

Kortdurende begeleiding

Livorde Zorg biedt kortdurende begeleiding aan huis aan voor jongvolwassenen die tijdelijk hulp nodig hebben om zelfstandig te kunnen functioneren. De begeleiding richt zich op de levensgebieden die aandacht nodig hebben. Livorde Zorg biedt doelgerichte hulp aan, zodat jij leert zoveel mogelijk regie over je eigen leven te krijgen en/of te behouden.

Bemoeizorg

Een deel van de jongeren komt vrijwillig bij ons, bijvoorbeeld via de huisarts. Livorde Zorg helpt ook jongvolwassenen die hard hulp nodig hebben maar die dat niet willen, kunnen of durven vragen. Er wordt met de cliënt contact gelegd en er wordt geprobeerd om vertrouwen te winnen en een relatie op te bouwen. Tijd speelt hierbij geen rol. Als er een vertrouwensbasis is, wordt er gezocht naar passende hulpverlening. Met doel om iemand te motiveren, om begeleiding te accepteren en te onderzoeken welke hulp nodig is. Soms kan dat in een korte periode van begeleiding zijn en soms is wat langduriger begeleiding nodig.

Jongvolwassenen

Ben je 18 jaar of ouder en heb je hulp nodig bij zelfstandig wonen omdat je bent vastgelopen in je relatie, familie, je opleiding of op je werk? Kamp je met psychische problemen, financiële problemen, en verslaving of krijg je jouw huishouden niet op orde? Voed je als jonge moeder je kindje alleen op of heb je moeite om je weg te vinden in de samenleving?
Dan kun je begeleiding en ondersteuning krijgen van Livorde Zorg bij wonen, dagbesteding, werk, sociale contacten, persoonlijke verzorging, geestelijk en lichamelijk welzijn, financiën en administratie. Je neemt zo zelfstandig mogelijk deel aan het leven in jouw eigen woonomgeving.