Handige links

Deze websites over regelgeving rondom ambulante begeleiding kunnen u verder helpen bij het vinden van de juiste hulp.

CAK

Goed om te weten. Voor bepaalde begeleiding geld een eigen bijdrage. Meer informatie hierover vind je op de website van het CAK (https://www.hetcak.nl/regelingen)

PGB SVB

Heeft u of uw kind zorg nodig door ziekte of handicap? Of heeft u zorg nodig door ouderdom? Dan kunt u een Persoonsgebonden budget (PGB) aanvragen. Een PGB is een bedrag waarmee u zorg kunt kopen bij een zorgverlener. Het bedrag dat u krijgt is uw budget. https://www.svb.nl/nl/

WMO

Vanaf januari 2015 bepalen de gemeenten  wie er in aanmerking komt voor individuele begeleiding. Hiermee wordt ook bepaald hoeveel uur per week iemand ambulante begeleiding kan ontvangen. Je kunt hiervoor naar een WMO loket of contact opnemen met een sociaal wijkteam. Binnen 6 weken na je aanvraag dient er een onderzoek te worden gedaan door de gemeente. De gemeente kijkt dan ook of u al zorg ontvangt vanuit andere wetten bijvoorbeeld, zorgverzekeringswet of participatiewet. WoerdenWijzer

livorde zorg ambulante begeleiding