Ambulante begeleiding

“voor zo zelfstandig mogelijk wonen”

Livorde Zorg zet zich in voor jongvolwassenen die moeite hebben om zelfstandig deel te nemen aan de samenleving. Deze jongvolwassenen kunnen ondersteuning krijgen door middel van ambulante zorg. De zorg en ondersteuning wordt gegeven aan jongvolwassenen in hun thuis situatie.
Gelijkwaardigheid tussen de ambulante begeleider en deelnemer is een belangrijk uitgangspunt.
De ondersteuning van Livorde Zorg is gericht op het (her)vinden en (her)nemen van de regie. Zodat de vaardigheden die nodig zijn om het eigen leven goed te organiseren ontwikkeld worden. Ook het (her)vinden van steun in het eigen netwerk speelt hierbij een belangrijke rol.
Ambulante begeleiding kan bijvoorbeeld nodig zijn bij problemen in de persoonlijke en financiële huishouding, in de vrienden- en familiekring of bij het vinden en behouden van werk. Bijkomend kan er sprake zijn van problemen als gevolg van een verslaving of een psychiatrische problematiek.

Hulp op maat

Livorde Zorg biedt hulp bij wonen, werken en leren naar een zo zelfstandig mogelijk bestaan. Omdat niemand hetzelfde is, biedt Livorde Zorg altijd hulp op maat. Wij kijken goed naar wat u zelf kunt en wilt. De ondersteuning die wij bieden is doelgericht, duurt zo kort als kan en zo lang als nodig is.
Patient receiving bad news, She is desperate and crying, Doctor support and comforting her patient with sympathy. Don't worry, this medical test is not so bad

Onze missie & visie

“gedreven door de liefde voor de zorg”

Samen werken aan een zo zelfstandig mogelijk leven voor mensen die extra ondersteuning nodig hebben. Dat is de missie van Livorde Zorg.
Onze motivatie is de liefde voor de zorg waarbij iedere jongvolwassene, ongeacht (culturele) achtergrond en levensovertuiging, een beroep kan doen op Livorde Zorg. Hierbij hebben we aandacht voor diversiteit.