Hulp op maat

Livorde Zorg biedt hulp bij wonen, werken en leren naar een zo zelfstandig mogelijk bestaan. Omdat niemand hetzelfde is, biedt Livorde Zorg altijd hulp op maat. Wij kijken goed naar wat u zelf kunt en wilt. De ondersteuning die wij bieden is doelgericht, duurt zo kort als kan en zo lang als nodig is.

Visie op goede zorg


Vanuit de visie op goede zorg waar de jongeren centraal staat en waar rekening gehouden word met de persoonlijke behoefte en beperkingen willen wij met gedreven zorgprofessional ondersteunig en begeleiding bieden aan de kwaliteit van leven aan jongeren en jongvolwassenen

young adult man engages in self study, in rehabilitation center

Onze missie & visie

“gedreven door de liefde voor de zorg”

Samen werken aan een zo zelfstandig mogelijk leven voor mensen die extra ondersteuning nodig hebben. Dat is de missie van Livorde Zorg.
Onze motivatie is de liefde voor de zorg waarbij iedere jongvolwassene, ongeacht (culturele) achtergrond en levensovertuiging, een beroep kan doen op Livorde Zorg. Hierbij hebben we aandacht voor diversiteit.