Persoonlijke zorg en aandacht

Livorde Zorg is gespecialiseerd in vraaggerichte zorg voor jongeren en jongvolwassenen met een verstandelijke beperking, met een stoornis in het autistisch spectrum of een lichamelijke en/of psychische beperking.

Onze aanpak beperkt zich niet tot bezighouden, maar is gericht op dingen leren. Door persoonlijke aandacht, geduld en doorzetten leren wij onze jongeren zo veel mogelijk taken zelfstandig uit te voeren. Die aanpak kan alleen slagen als jongeren zich op hun gemak voelen. Daaraan besteden we dan ook veel aandacht.

Hulp op maat

Livorde Zorg biedt hulp bij wonen, werken en leren naar een zo zelfstandig mogelijk bestaan. Omdat niemand hetzelfde is, biedt Livorde Zorg altijd hulp op maat. Wij kijken goed naar wat u zelf kunt en wilt. De ondersteuning die wij bieden is doelgericht, duurt zo kort als kan en zo lang als nodig is.

Visie op goede zorg

Vanuit de visie op goede zorg waar de jongeren centraal staat en waar rekening gehouden word met de persoonlijke behoefte en beperkingen willen wij met gedreven zorgprofessionals ondersteunig en begeleiding bieden aan de kwaliteit van leven aan jongeren en jongvolwassenen

team

Onze missie & visie

“gedreven door de liefde voor de zorg”

Samen werken aan een zo zelfstandig mogelijk leven voor mensen die extra ondersteuning nodig hebben. Dat is de missie van Livorde Zorg.
Onze motivatie is de liefde voor de zorg waarbij iedere jongvolwassene, ongeacht (culturele) achtergrond en levensovertuiging, een beroep kan doen op Livorde Zorg. Hierbij hebben we aandacht voor diversiteit.