Livorde Zorg heeft per 15 februari 2021 het kwaliteitsmanagementsysteemcertificaat HKZ  Kleine Organisaties  behaald 

Dit certificaat, met nummer K107262/01, is geldig tot 15 februari 2024.

Waarom is een gecertificeerd kwaliteitssysteem belangrijk? Om de diensten en prestaties van Livorde Zorg te monitoren en te optimaliseren, is een passend kwaliteitssysteem noodzakelijk. Clienten en hun verwanten kunnen vragen om een kwaliteitscertificaat en vinden aantoonbare kwaliteit belangrijk. Het meten van cliënttevredenheid wordt hoog aangeschreven omdat het ook verbeterpunten oplevert ten aanzien van kwaliteit van zorg. Door het hebben van een kwaliteitscertificaat heeft Livorde Zorg een betere reputatie op het gebied van leren, verbeteren en borgen van kwaliteit.

Op 3 februari stond de initiële HKZ KO audit gepland voor Livorde Zorg de audit was volledig op afstand uitgevoerd, i.v.m. de Corona maatregelen. Een kwaliteitsaudit is een controle om na te gaan of de activiteiten en resultaten overeenkomen met de gestelde normen. Aan het eind van deze dag had Livorde Zorg de audit succesvol doorlopen. De gehanteerde kwaliteitsmanagementsysteem en de toepassing daarvan voldoen aan de normeisen van het HKZ-certificatieschema Kleine Organisaties, versie 2010

Link: K107262-01 c Livorde Zorg