Dagbesteding

Belevingsgerichte dagbesteding


voor mensen met een verstandelijke beperking.
Belevingsgerichte dagbesteding zorgt voor sfeer, regelmaat en ontspanning. Je kunt snoezelen, wandelen, zwemmen, spelletjes doen, tuinieren of dieren verzorgen.

Je kunt zonder enige druk in je eigen tempo ontwikkelen, werken en beleven. Onze deskundige medewerkers zijn ervaren en creatief.

Door het bieden van een veilige en vertrouwde omgeving kunnen de jongeren het beste uit zichzelf halen.

De jongeren krijgen alle ruimte om in hun eigen tempo te kunnen leren en te ontwikkelen of vaardigheden te behouden.

Iedere jongere heeft zijn eigen persoonlijke programma die op de individuele vragen en behoeften is afgestemd.

Deeltijdwonen is bedoeld voor jonge mensen die vanwege hun beperking in de toekomst niet volledig zelfstandig kunnen gaan wonen.

Ambulante begeleiding

Livorde Zorg begeleidt jongvolwassenen in hun eigen woning bij de dagelijkse gang van zaken. Je krijgt ondersteuning bij wonen, dagbesteding, werk, sociale contacten, persoonlijke verzorging, geestelijk en lichamelijk welzijn, financiën en administratie. Je neemt zo zelfstandig mogelijk deel aan het leven in jouw eigen woonomgeving. Jongvolwassenen die al hulp hebben gevraagd, zijn blij dat ze de stap hebben gezet en contact met ons hebben opgenomen. Nu krijgen ze passende ondersteuning en leren ze weer met vertrouwen naar de toekomst te kijken.
De begeleiding vindt plaats in jouw eigen woonomgeving.

Kortdurende begeleiding

Livorde Zorg biedt kortdurende begeleiding aan huis aan voor jongvolwassenen die tijdelijk hulp nodig hebben om zelfstandig te kunnen functioneren. De begeleiding richt zich op de levensgebieden die aandacht nodig hebben. Livorde Zorg biedt doelgerichte hulp aan, zodat jij leert zoveel mogelijk regie over uw eigen leven te krijgen en of te behouden.

Ouder ondersteuning

Livorde Zorg vindt het belangrijk dat ouders en familieleden actief betrokken worden bij de ondersteuning van hun kind/verwante. Dat kan alleen als medewerkers met hen in gesprek gaan over wat ze voor elkaar kunnen betekenen. In een gesprek merk je pas hoeveel druk er ook op de mantelzorgers komt te liggen. Samen moeten we daar oplossingen voor bedenken.
Mantelzorgers hebben soms ondersteuning nodig om de zorg voor hun familielid vol te kunnen houden of de situatie te kunnen accepteren.
Vaak weten verwanten de weg in onze gezondheidszorg niet te vinden ook daar kunnen wij in bij helpen