Dagbesteding

Belevingsgerichte dagbesteding


voor mensen met een verstandelijke beperking.
Belevingsgerichte dagbesteding zorgt voor sfeer, regelmaat en ontspanning. Je kunt snoezelen, wandelen, zwemmen, spelletjes doen, tuinieren of dieren verzorgen.

Je kunt zonder enige druk in je eigen tempo ontwikkelen, werken en beleven. Onze deskundige medewerkers zijn ervaren en creatief.

Door het bieden van een veilige en vertrouwde omgeving kunnen de jongeren het beste uit zichzelf halen.

De jongeren krijgen alle ruimte om in hun eigen tempo te kunnen leren en te ontwikkelen of vaardigheden te behouden.

Iedere jongere heeft zijn eigen persoonlijke programma die op de individuele vragen en behoeften is afgestemd.

Deeltijd wonen & logeren

Deeltijdwonen is bedoeld voor jonge mensen die vanwege hun beperking in de toekomst niet volledig zelfstandig kunnen gaan wonen.

Wat is deeltijd wonen

Deeltijdwonen wil zeggen dat de jongeren een aantal aaneengesloten dagen per week thuis wonen en op de andere dagen in ons logeerhuis. Hierdoor groeien ze geleidelijk naar een leven buiten het gezin en wordt de zorg minder intensief voor de ouders. Volledige uithuisplaatsing kan daardoor worden uitgesteld.

Beschermde woonomgeving

De meeste jongeren hebben een autistische stoornis waarvan een aantal met een (zware) verstandelijke beperking. Met deeltijdwonen bieden we ze een beschermde woonomgeving, de begeleiding die ze nodig hebben en de mogelijkheid om vaardigheden aan te leren voor hun verdere toekomst en zelfstandigheid.

Logeren

Wij Bieden kinderen met een gedragsstoornis, verstandelijke beperking of een stoornis uit het autistisch spectrum de mogelijkheid om een weekend te komen logeren in ons logeerhuis in Woerden. Ontspanning, gezelligheid en respect voor elkaar staan tijdens deze logeerweekenden centraal.

De logeerweekenden vinden plaats in onze vaste accommodatie, een gezellig logeerhuis in Woerden. Hetzelfde huis wordt gebruikt als locatie voor deeltijdwonen. Dat betekent dat het aantal plaatsen beperkt is.

Ambulante begeleiding

Livorde Zorg begeleidt jongvolwassenen in hun eigen woning bij de dagelijkse gang van zaken. Je krijgt ondersteuning bij wonen, dagbesteding, werk, sociale contacten, persoonlijke verzorging, geestelijk en lichamelijk welzijn, financiën en administratie. Je neemt zo zelfstandig mogelijk deel aan het leven in jouw eigen woonomgeving. Jongvolwassenen die al hulp hebben gevraagd, zijn blij dat ze de stap hebben gezet en contact met ons hebben opgenomen. Nu krijgen ze passende ondersteuning en leren ze weer met vertrouwen naar de toekomst te kijken.
De begeleiding vindt plaats in jouw eigen woonomgeving.

Kortdurende begeleiding

Livorde Zorg biedt kortdurende begeleiding aan huis aan voor jongvolwassenen die tijdelijk hulp nodig hebben om zelfstandig te kunnen functioneren. De begeleiding richt zich op de levensgebieden die aandacht nodig hebben. Livorde Zorg biedt doelgerichte hulp aan, zodat jij leert zoveel mogelijk regie over uw eigen leven te krijgen en of te behouden.